Erthygl – Daily Post – Article

Erthygl – Daily Post – Article

Diolch o galon i Bethan Gwanas am ysgrifennu yr erthygl mwya hyfryd am fy nhaith yn y Daily Post. Fe wnaeth darllen hwn godi fy ysbryd a rhoi gwen fawr ar fy ngwyneb! Dyma’r pethau sy’n golygu’r byd i fi a sydd yn fy nghymell yn bellach. 

Thank you to the fabulous Bethan Gwanas for picking up on my trek and writing about it so beautifully in the Daily Post. Reading this lifted my spirits and put a big grin on my face. These are the things that mean so much to me and which push me further

2 thoughts on “Erthygl – Daily Post – Article

  1. Ti’n haeddu’r sylw, Siriol. You deserve the attention. A diolch am fy ngalw i’n ‘fabulous’ – made my day! Pob lwc ar weddill y daith.

Leave a Reply

error: This content is under copyright.